Veelgestelde vragen


17-09-2007
Vraag

U stelt voor een deel van de vloerelementen constructieve ondersteuning met verzinkt stalen constructies voor. Voor andere elementen stelt u betonreparatie in combinatie met kathodische bescherming voor. Wat zijn de criteria waarop u kiest voor de ene of


Antwoord
Bij het uitvoeren van vloerherstel maken wij per element de volgende selectie inzake de wijze van aanpak:

- Het aanbrengen van verzinkt stalen ondersteuningsconstructies (En per vloerelement), voorzover dit noodzakelijk is in verband met de aanwezige schade. Dit betekent dat een ondersteuningsconstructie wordt geplaatst onder een specifiek vloerelement zodra of indien:

 meer dan 20 tot 80% wapenings-reductie* is opgetreden (met andere woorden constructieve schade; in het werk of tijdens de inspectie/opname te bepalen);

 En van de ribben van het vloerelement ernstig is beschadigd ter plaatse van de oplegging op de funderingsbalk (met andere woorden constructieve schade; in het werk of tijdens de inspectie/opname te bepalen);

 een grote schadeomvang aanwezig is in de vorm van gescheurde of afgedrukte betondekking (met andere woorden normale schade die uit economisch motief constructief wordt hersteld in plaats van gerepareerd en kathodisch beschermd; in het werk of tijdens de inspectie/opname te bepalen).- Als randvoorwaarde bij het plaatsen van constructieve ondersteuningen geldt overigens dat een ondersteuningsconstructie wordt geplaatst voorzover dit mogelijk is in verband met de verticale doorvoer van leidingen en afvoeren en de aanwezigheid van uitsparingen in de fundering of luiken en gaten in de spiegel van de vloerelementen. Het plaatsen van een U-profiel met nieuwe wapening en het aanstorten van de betonrib kan in dergelijke gevallen oplossing bieden.-Het plaatselijk repareren van de overige vloerelementen en het vervolgens aanbrengen van een galvanisch kathodisch beschermingssysteem. Door het toepassen van galvanische kathodische bescherming wordt corrosie gestopt en behoudt de vloer haar functionele eigenschappen. Het beschermingssysteem wordt door ons uitgevoerd met behulp van een gelijmde zink anode.*Het percentage wapeningsreductie waarbij constructieve ondersteuning noodzakelijk is en er niet meer gerepareerd kan worden zonder nieuwe wapening bij te leggen, hangt af van de belasting op de vloer, de overspanning van het betreffende element, de oorspronkelijke diameter van het wapeningsstaal in de rib en de hoeveelheid schade in de nabij gelegen vloerelementen. Ter illustratie: een licht belast element met een overspanning van 2,2 meter en een wapeningsstaaf met een diameter van 8 mm, zal bij een reductie van 70% van de oorspronkelijke diameter nog net voldoen. Echter, een vloerelement in de garage met een overspanning van 5,4 meter en een wapeningsstaaf van 14 mm, zal bij een diameterreductie van meer dan 30% reeds ondersteund dienen te worden. Bovenstaande berekeningen kunnen per vloerelement worden uitgevoerd aan de hand van de rekenregels verschaft in CUR-rapport 2000-1. De praktijk leert echter dat meestal ver voordat dit criterium wordt bereikt het economische motief reeds in werking is getreden.

Is uw vraag hier niet mee beantwoord?

Zoek naar een ander item

U stelt voor een deel van de vloerelementen constructieve ondersteuning met verzinkt stalen constructies voor. Voor andere elementen stelt u betonreparatie in combinatie met kathodische bescherming voor. Wat zijn de criteria waarop u kiest voor de ene of  - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2018 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy