Veelgestelde vragen


11-07-2008
Vraag

Hoe kan er er zonder schade elektrisch contact gemaakt worden met het betonijzer en met welke zekerheid kan men spreken over een enkele potentiaal van het betonijzer, indien men moet aannemen dat het betonijzer bij de constructie niet is doorgelast.


Antwoord
Voor het uitvoeren van potentiaalmetingen moet er inderdaad een wapeningscontact worden gemaakt. Dit kan helaas niet zonder het beton te beroeren. Er wordt in de praktijk een gat in het beton geboord op de wapening om plaatselijk een wapeningscontact te kunnen realiseren. Natuurlijk neemt het boren van een gaatje geen grote vormen aan en wordt nog steeds gesproken van niet destructief onderzoek.

Het betonijzer heeft niet slechts één enkele potentiaal, maar de wapeningspotentiaal is plaats afhankelijk. Daarbij hebben factoren als vochtgehalte, chloridegehalte, cementgehalte etc. allemaal invloed op de waargenomen potentiaal (die overigens bepaald wordt door de elektrochemische reacties in het beton i.e. corrosie). Vanzelfsprekend is het wapeningsstaal een ‘goede’ geleider waarbinnen geen sprake is van grote potentiaalverschillen zonder het doorgaan van zeer grote stromen. Maar het beton is geen goede geleider. De “wapeningspotentiaal” wordt aan het grensvlak van beton en wapeningsstaal bepaald door de daar lokaal optredende elektrochemische reacties. Het is derhalve de plaatselijke elektrodepotentiaal van het staal in het (beton)milieu.

Als het betonstaal niet is doorgelast of anderszins contact maakt (meestal zijn aan elkaar gevlochten staven die met binddraadjes bij elkaar zijn gebonden al in goed elektrisch contact met elkaar), is er geen sprake van elektrische continuïteit van de wapening. Dit is een probleem voor potentiaalmetingen en kathodische bescherming. In dergelijke gevallen dienen alle wapeningsstaven eerst elektrisch continu gemaakt te worden (doorlassen) of dienen alle staven / korven afzonderlijk te worden aangesloten. Deze discontinuïteit komt in circa 20% van de betonconstructies voor, meestal op beperkte schaal (vanzelfsprekend met een beperkte relevantie) en dan vaak juist op plaatsen met zeer ernstige betonschade (door het corrosieproces drukken wapeningsstaven zich los van elkaar).

Is uw vraag hier niet mee beantwoord?

Zoek naar een ander item

Hoe kan er er zonder schade elektrisch contact gemaakt worden met het betonijzer en met welke zekerheid kan men spreken over een enkele potentiaal van het betonijzer, indien men moet aannemen dat het betonijzer bij de constructie niet is doorgelast. - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2018 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy