Kennis en expertise
Nederland heeft in het midden van de jaren 80 het betononderhoud in Nederland goed opgepakt en georganiseerd. Er is veel onderzoek gedaan en de verworven kennis en ervaring is vastgelegd in de vigerende normen, CUR-Aanbevelingen en Nationale Beoordelingsrichtlijnen. De twee initiatiefnemers van ECO REMAIN hebben in het hart van deze ontwikkelingen gestaan en daarin een leidende rol vervuld.
Door het innovatieve en technisch complexe karakter van enkele betononderhoudsmethoden, werden deze niet volledig naar het potentieel uitgenut. Met name de elektrochemische technieken van betononderhoud – kathodische bescherming, chloride-extractie en realkalisatie – werden door de traditioneel ingestelde betonreparatiebedrijven terughoudend toegepast. ECO REMAIN is opgezet om juist faciliterend te werken voor het toepassen van kennisintensieve technieken, middelen en methoden.

Diensten en producten
ECO REMAIN levert naar behoefte verschillende diensten en producten. Dit varieert van het geven van advies tot het volledig onder design-and-construct opleveren van oplossingen binnen betononderhoud. Voorbeeld problemen waar de diensten en producten van ECO REMAIN een duidelijke toegevoegde waarde hebben zijn onder meer:
➢ Een woning uit de periode 1965-1983 heeft mogelijk een Kwaaitaalvloer.
➢ Een betonschadevloer moet hersteld worden met wegneming van het risico voor de huidige en toekomstige bewoners.
➢ Een betonconstructie heeft te maken met chloridebelasting van strooizouten, zeewater, maritiem milieu (kuststrook) en er is (mogelijk) een onderhoudsbehoefte.
➢ Een betonconstructie vertoont schade die telkens weer ‘terugkomt’.
➢ Een betonconstructie heeft schade maar het is onbekend hoe omvangrijk de (verborgen) schade is en wat op basis van de schadeverwachting de mogelijke onderhoudsopties zijn.
➢ Binnen het beheer wordt de optie overwogen om kathodische bescherming toe te passen.
➢ Een constructie moet op aanzienlijke schaal gesaneerd worden.
➢ Plaatselijk moet beton verwijderd worden, maar de aanwezige voorspanning mag niet worden beschadigd.
➢ Een (oude) betonconstructie heeft duidelijk te maken met een toegenomen belasting en moet worden gemonitored om de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Ervaar zelf onze expertise en gunstige prijs- kwaliteitverhouding en vraag vrijblijvend een intake gesprek aan.

Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2019 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy