Onderzoek en inspectie

Heeft u wel een betonschadevloer? Hoe ernstig is dan de schade? U bepaalt ten slotte zelf wat u aan onderhoud pleegt en wanneer. Maar voor het maken van een verstandige keuze heeft u behoefte aan objectieve informatie.

Onze inspectierapportages voldoen aan de hoogste eisen. Volledig conform CUR Aanbeveling 79 en de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2818 krijgt u een rapportage waar u iets aan heeft. Voor het aanvragen van een herstelofferte. Of gewoon als bewijsstuk dat uw vloer inderdaad schadevrij is in een koop-verkoop-situatie
Vloerinspectie
Vloerinspecties worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Dit betreft het per element en per rib inventariseren van de visueel zichtbare onvolkomenheden. Aanvullend worden zaken opgenomen die voor de uitvoering van de verschillende herstelmethodieken relevant zijn. Lees meer.
Betononderzoek
Behalve visuele inspectie zijn er meetmethoden beschikbaar om op locatie of in het laboratorium allerhande belangrijke gegevens betreffende het beton te achterhalen. Chloridegehalte, carbonatatiediepte, betondekking, betonkwaliteit, wapeningspotentiaal, corrosiesnelheid etc. ECO REMAIN kan alle beschikbare meetmethoden voor u op betrouwbare wijze uitvoeren. Lees meer.
Presentaties
Voor het uitgebreid en gedegen informeren van (mogelijke) beheerders / eigenaren van betonschadevloeren worden door ECO REMAIN gratis en vrijblijvend informatie-avonden en presentaties gegeven. Informatie aangaande 'betonrot', het 'Kwaaitaal'-probleem, vloerinspecties en - herstel wordt op overzichtelijke wijze met behulp van grootbeeld-projectie behandeld. Lees meer.
Uw voordelen
Up-to-date kennis.
Efficiënte aanpak van specialisten zorgen voor een duidelijk resultaat.
Praktische benadering
Op basis van uitgebreide ervaring
Vrijblijvend meer informatie over Vloeronderzoek en Vloerinspectie!
Het aanvragen van informatie omtrent Vloeronderzoek en Vloerinspectie is geheel vrijblijvend. U kunt ook een gratis intake-gesprek aanvragen.