Kathodische bescherming van beton

Wanneer betonschade is ontstaan dienen maatregelen te worden ondernomen. Is de betonschade slechts zeer lokaal aanwezig, dan kan worden volstaan met plaatselijke reparatie nadat al het ‘gedegradeerde’ beton is verwijderd (de term ‘slecht’ beton wordt meestal verkeerd uitgelegd naar de homogeniteit en druksterkte van het beton). Wanneer de degradatie van het beton in de voor de wapening belangrijke zone geen lokaal maar een algemeen verschijnsel is, is plaatselijke reparatie van de betonschade niet meer afdoende. De betonschade komt in dergelijke gevallen na plaatselijke reparatie vaak terug. Een verbetering van de toestand van het beton is noodzakelijk geworden.

Alternatieven voor ‘algemeen’ herstel beperken zich voornamelijk tot herbouwen, het vervangen van het ‘gedegradeerde’ beton (het zogenaamde pellen), het realkaliseren van beton, het dechloreren van beton, of het kathodisch beschermen van het wapeningsstaal in het beton. De laatste drie alternatieven zijn aan elkaar verwant in werkwijze maar verschillen in doel. Bij kathodische bescherming neemt het stoppen en voorkomen van de corrosie (bescherming) aan het staal de belangrijkste plaats in terwijl bij realkaliseren en dechloreren de wijzigingen in het betonmilieu het belangrijkst zijn.

Kathodische Bescherming als reparatiemethode kan een economische en duurzame oplossing bieden voor in het bijzonder betonschade door chlorideproblemen. Zeker op langere termijn blijkt het economisch zeer voordelig als de schade niet terugkeert. Eigenlijk bestaan er nauwelijks andere duurzame oplossingen voor deze veel voorkomende schade door chloride.
Uiteenlopende betonconstructies vragen elk een eigen aanpak en er worden verschillende anodematerialen toegepast. Maar eerst wat meer over de principes van kathodische bescherming.

Terug naar Kathodische-Bescherming
Uw voordelen
Eén aanspreekpunt voor advies, herstel en monitoring
Betonproblemen worden controleerbaar
Garantieverzekering op uw betonherstel
Vrijblijvend meer informatie over Kathodische bescherming van beton!
Het aanvragen van informatie omtrent Kathodische bescherming van beton is geheel vrijblijvend. U kunt ook een gratis intake-gesprek aanvragen.
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy