Kb bescherming

Wanneer betonschade is ontstaan dienen maatregelen te worden ondernomen. Is de betonschade slechts zeer lokaal aanwezig, dan kan worden volstaan met plaatselijke reparatie nadat al het ‘gedegradeerde’ beton is verwijderd (de term ‘slecht’ beton wordt meestal verkeerd uitgelegd naar de homogeniteit en druksterkte van het beton). Wanneer de degradatie van het beton in de voor de wapening belangrijke zone geen lokaal maar een algemeen verschijnsel is, is plaatselijke reparatie van de betonschade niet meer afdoende. De betonschade komt in dergelijke gevallen na plaatselijke reparatie vaak terug. Een verbetering van de toestand van het beton is noodzakelijk geworden.

Alternatieven voor ‘algemeen’ herstel beperken zich voornamelijk tot herbouwen, het vervangen van het ‘gedegradeerde’ beton (het zogenaamde pellen), het realkaliseren van beton, het dechloreren van beton, of het kb bescherming van het wapeningsstaal in het beton. De laatste drie alternatieven zijn aan elkaar verwant in werkwijze maar verschillen in doel. Bij kb bescherming neemt het stoppen en voorkomen van de corrosie (bescherming) aan het staal de belangrijkste plaats in terwijl bij realkaliseren en dechloreren de wijzigingen in het betonmilieu het belangrijkst zijn.

kb bescherming als reparatiemethode kan een economische en duurzame oplossing bieden voor in het bijzonder betonschade door chlorideproblemen. Zeker op langere termijn blijkt het economisch zeer voordelig als de schade niet terugkeert. Eigenlijk bestaan er nauwelijks andere duurzame oplossingen voor deze veel voorkomende schade door chloride.
Uiteenlopende betonconstructies vragen elk een eigen aanpak en er worden verschillende anodematerialen toegepast. Maar eerst wat meer over de principes van kb bescherming.


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy