Kathodische bescherming uitvoering

Voordat een kathodisch beschermingssysteem kan worden aangebracht dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd dat globaal bestaat uit:
  • Archiefonderzoek (ligging van de wapening, eerder uitgevoerde betonreparaties en daarbij toegepaste materialen, etc.);
  • Algemeen onderzoek op locatie naar het schadebeeld (scheurvorming, dekking, chloridegehalte, eerdere reparaties, etc.);
  • Nader onderzoek (continu?teit van de wapening, staafdikte vermindering, hechting, staalpotentialen, etc.); en
  • Rapportage en advisering (ontwerp en keuze van het systeem).

De installatie van het kathodische beschermingssysteem komt globaal neer op het volgende:
  • Stralen van het betonoppervlak (verbeteren van de hechting en verwijderen van vuil, verf e.d.);
  • Weghakken van loszittende delen en herstellen van deze locaties;
  • Aanbrengen van het anodemateriaal en de eventueel benodigde deklaag c.q. verflaag;
  • Aanleggen van kabels en voeding; en
  • Het inschakelen en afregelen van de voeding.

Na de installatie van het kathodische beschermingssysteem dient de werking ervan periodiek te worden gecontroleerd door middel van toetsing aan het beschermingscriterium.


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy