Kathodische bescherming monitoring

Een bijkomstige mogelijkheid van een éénmaal geïnstalleerd KB-systeem is dat metingen naar de corrosiestatus van de wapening kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de in het KB-systeem aanwezige middelen (potentiaal-, weerstands- en depolarisatiemetingen) om het functioneren te beoordelen. Hierbij kan de reeds geïnstalleerde apparatuur gebruikt worden om allerhande nuttige en belangrijke informatie te verkrijgen aangaande de wapening en daarmee aangaande de constructie. Wanneer het KB-systeem is voorzien van een modem-verbinding (eigen of gedeelde aansluiting op het telefoonnet van de ‘computer’) kunnen nagenoeg alle bewerkingen en controles vanuit een centraal punt worden uitgevoerd. Fysieke aanwezigheid op de betreffende locatie is daarmee overbodig geworden, aangezien datacommunicatie via de telefoonlijn tot stand wordt gebracht.

Deze boven omschreven inspectie-op-lange-afstand techniek wordt Kathodische bescherming monitoring genoemd. Met name voor moeilijk bereikbare constructies, zoals bijvoorbeeld voor belangrijke infrastructurele kruispunten en afgelegen constructies (draadloze telefoon), is de Kathodische bescherming monitoring van belang geweest voor de keuze van KB. Dankzij de huidige stand van de techniek zijn meetcomputers en modemverbindingen zonder ernstige consequenties met betrekking tot de kosten overal te implementeren.


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy