Duurzame betonbescherming

Alle onderdelen van het systeem dienen duurzaam te zijn. Deze onderdelen zijn aansluitingen, voedingskabels, elektrische onderdelen, deklagen (asfalt, beton, etc.), geleidende verflagen, anodemateriaal, etc. Het gebruik van beproefde onderdelen en het vakkundig aanbrengen ervan, is hierbij van belang. De keus van het anode-materiaal wordt beperkt door de eis dat de anode in de tijd goed moet blijven functioneren. Het anodemateriaal dient inert te zijn (‘edel’) dan wel door aantasting niet zijn functie te verliezen en daarbij geen nadelige bijeffecten te vertonen. Zuren en sterke oxidatoren (zoals zuurstof en chloorgas) kunnen zowel de anode als het hieraan grenzende beton aantasten. De anode dient hierop te worden getest en te worden aangepast, doch het beton zelf zal toch tenminste over een dunne laag direct grenzend aan de anode worden aangetast. Hierop zal hier niet verder worden ingegaan. Er wordt volstaan met de opmerking dat de diverse anodesystemen in meer of mindere mate al dan niet bestand zijn tegen genoemde aantasting. Maatgevend voor de totale beschermingsstroom is de gewenste stroomdichtheid per eenheid van staaloppervlak (doorgaans in het ontwerp maximaal 20 mA/m2).


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy