Beton schades

Beton schades kan onder andere ontstaan door roestende wapening, chemische-, fysische en mechanische aantasting van het beton en door vorst. Deze schadeprocessen treden pas op als stoffen zoals water, kooldioxide, zuurstof en zouten, het beton binnendringen. De snelheid waarmee ze binnendringen bepaalt de ontwikkeling van de schade en de levensduur van het beton. Klimatologische omstandigheden, in combinatie met de eigenschappen van het beton, kunnen bepalend zijn voor de kans op schade en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen.

Oorzaken zouden kunnen zijn:
- Roestende wapening
- Chemische aantasting
- Fysische en mechanische aantasting
- Vorst
- Vaststelling en onderzoek

Bovengenoemde schade-kenmerken van Beton schades kan tijdens periodieke inspecties door professioneel technisch beheer worden onderkend. In enkele voorkomende gevallen van Beton schades is het nodig dat de technisch beheerder een gespecialiseerd onderzoeksbureau een gerichte inspectie laat uitvoeren op betontechnologisch gebied. Op grond van onderzoeksbevindingen wordt de gebouweigenaar doeltreffend geadviseerd tot het nemen van herstelmaatregelen tegen de Beton schades.

Herstel van Beton schades
De juiste herstelmethode voor Beton schades hangt af van de geconstateerde soort Beton schades, de aard en de omvang ervan en de noodzakelijke instandhoudingstermijn. Van cruciaal belang zijn de te volgen werkmethoden en de toe te passen materiaalsystemen. Het gevaar van ondeskundige en onjuiste materiaalapplicaties is echter reëel aanwezig.

Beoordeling, toezicht en begeleiding
De benodigde deskundigheid op het gebied van herstelaanpak en materiaalverwerking en het feit dat met Beton schadesherstel mogelijk aanzienlijke budgetten moeten worden aangesproken, vergen een juiste kennis van beoordeling, met toezicht op de uitvoering en begeleiding van de werkzaamheden als noodzaak. Samen met het voorkomen van Beton schades door het plegen van juist onderhoud vormen begeleiding en toezicht bij eventuele herstelwerkzaamheden het domein van professioneel technisch beheer.


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy