Beton monitoring en controle

Om te zien of een KB systeem voldoende bescherming biedt, worden de systemen periodiek gecontroleerd en zonodig bij geregeld. De eisen waaraan de KB systemen moeten blijven voldoen, zijn vastgelegd in de CUR aanbeveling 45 en in de EN12696, met duidelijke uitgangspunten voor ontwerp en toetsingscriteria. Daar kan bij het opstellen van bestekken naar verwezen worden. Ter controle worden in het beton referentiecellen ingebouwd waar het optreden van corrosie het waarschijnlijkst is. Bij KB systemen met een externe voedingsbron worden deze meetcellen meestal aangesloten op een meet- en regeleenheid die aan de voedingsbron is gekoppeld. In grotere projecten is vaak een modemverbinding om het KB systeem op afstand te besturen. Galvanische systemen kunnen op soortgelijke wijze worden gecontroleerd. Meestal gebeurt dat via een meetkastje ter plekke.


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy