Anodesysteem

Het anodesysteem heeft als functie de beschermstroom homogeen verdeeld naar het wapeningsstaal te leiden. Aan Anodesysteem dienen de volgende eisen gesteld te worden:
  • Het moet belastingen (verkeer, invloeden vanuit de omgeving e.d.) kunnen weerstaan;
  • De levensduur dient groter te zijn dan die van de deklaag;
  • Het moet een voldoende groot elektrisch geleidend oppervlak bezitten om vroegtijdig falen van het aangrenzende beton door zure, anodische aantasting te voorkomen; en
  • Het moet economisch aantrekkelijk zijn in relatie tot de beoogde levensduur.

Verschillende systemen voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Dergelijke systemen zijn onder te verdelen in een drietal groepen die slechts verschillen in de uitvoering van het Anodesysteem.
  • Discrete (of lokale) Anodesysteem, waarbij plaatsen met anodische werking regelmatig zijn verdeeld over het betonoppervlak;
  • Semi-continue Anodesysteem, waarbij het gehele betonoppervlak wordt bedekt met een gaasvormige Anodesysteem; en
  • Continue (of bedekkende) Anodesysteem, waarbij een laag met anodische eigenschappen het gehele betonoppervlak bedekt.

Van de drie groepen worden onderstaand voor iedere groep een voorbeeld gegeven.
  • Strip- of pinvormige anodes: Strips of pinnen van geactiveerd titanium of keramisch titaniumoxide worden in of op het beton aangebracht. De lengte en breedte van de strips of de lengte en dikte van de pinnen worden afgestemd op de wapeningsgeometrie en de beoogde beschermstroomdichtheid. De plaatsing van de elementen en het totale aantal hiervan worden doorgaans bepaald door de wapeningsgeometrie in relatie tot bijvoorbeeld het chlorideprofiel.
  • Anode van titaniumgaas: Het gaas bestaat uit titaan (sterk en flexibel), waarbij de anode-eigenschappen worden bepaald door een op het titaan aangebrachte coating van metaaloxiden (zogenaamde activeringslaag). De anode/beton verhouding is relatief klein (1:4 tot 1:10) zodat de zuurproductie ter plaatse van het anode/beton grensvlak relatief groot zou kunnen zijn. Omdat het gaas echter op zeer veel plaatsen omhuld is door de mortellaag, mag er worden verwacht dat hierdoor geen hechtingsproblemen zullen ontstaan. Bij een Anodesysteem die een klein deel van het betonoppervlak bedekt, zal de stroom per eenheid van anode-beton-grensvlak groter zijn dan bij een geheel bedekkend systeem. Bij een bedekkend systeem is er echter geen “mechanische verankering”, zodat bij sterkteverlies van een dunne laag (bijvoorbeeld ten gevolge van zuurvorming aan de anode) reeds onthechting kan optreden. Een Anodesysteem van het gaastype zal echter, ondanks het plaatselijk oplossen van het beton, nog goed kunnen functioneren en blijven zitten, omdat de gaasvormige anode geheel is omhuld door niet aangetaste beton. Derhalve blikt dus ook de geometrie van de anode van belang te zijn voor de duurzaamheid van het kathodische beschermingssysteem.
  • Geleidende verfsystemen (conductive coating): Geplatineerde draden worden hierbij als primaire Anodesysteem op het oppervlak gezet met stukjes glasvezelmat, waarover een geleidende verf als secundaire Anodesysteem wordt aangebracht. De verf is een dichte coating, die veelal geleidend is gemaakt met grafiet als vulstof (zwart van kleur, derhalve afwerken met een cosmetische laag). Dit systeem is zeer geschikt voor verticale of overhangende vlakken, doch niet voor wegdekken. Grote voordelen van dit systeem zijn de grote oppervlakteverhouding anode/beton (1:1), de relatieve eenvoud van het systeem en het makkelik kunnen repareren van eventuele defecten. Als nadeel kunnen de problemen rondom de hechting van coatings worden genoemd en de hierbij behorende beperkte levensduur (circa 10-15 jaar).


 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy