Veelgestelde vragen


Hoe kan er er zonder schade elektrisch contact gemaakt worden met het betonijzer en met welke zekerheid kan men spreken over een enkele potentiaal van het betonijzer, indien men moet aannemen dat het betonijzer bij de constructie niet is doorgelast.
Voor het uitvoeren van potentiaalmetingen moet er inderdaad een wapeningscontact worden gemaakt. Dit kan helaas niet zonder het beton te beroeren. Er wordt in de praktijk...

Is het mogelijk om na herstel de vloer te isoleren?
Ja, na herstel van de vloer kan probleemloos vloerisolatie worden toegepast. Het is overigens niet noodzakelijk voor het goed functioneren van het beschermingssysteem om...

Wat is het stroomverbruik van uw kathodisch beschermingssysteem?
Niets. Het is een galvanisch, dus zelfopofferend, systeem zonder aansluiting op het lichtnet....

Hoe weet u dat het zink nog voldoende bescherming biedt aan het staal?
Dit is eenvoudig te meten. De zogenoemde depolarisatiemetingen zijn voor- en omschreven in de Europese norm EN12696. Teneinde deze monitoring te vereenvoudigen worden in ...

Kathodische bescherming met behulp van zelfopofferende anodes betekent toch dat het zink zichzelf opoffert ten behoeve van het wapeningsstaal? Zal de zinkconsumptie ertoe leiden dat het systeem na verloop van tijd niet meer werkt?
Het antwoord op beide vragen is: Ja. De zinkconsumptie is echter laag vergeleken met de totale aanwezige hoeveelheid zink (zink is ten opzichte van het staaloppervlak in ...

Hoe lang duurt de uitvoering van de herstelwerkzaamheden?
Dit varieert van woning tot woning. In onze offerte wordt een indicatie van de uitvoeringstijd gegeven. In het algemeen duurt de uitvoering 2-3 dagen. Bij grotere woninge...

Kunt u ook de betonreparaties in spuitbeton uitvoeren?
Nee. Spuitbetonapplicatie is zelden of nooit in kruipruimten toepasbaar (dit in verband met de geringe werkhoogte onder de vloer; voor spuitbetonapplicatie is minimaal ee...

Kan ik ook overal betonreparatie in combinatie met kathodische bescherming krijgen?
Ja. In ernstig beschadigde elementen kan de wapeningsreductie ongedaan worden gemaakt door het bijplaatsen van nieuwe wapeningsstaven. Aangezien wij in onze offerte echte...

Kan ik ook overal U-profielen krijgen?
Nee, niet bij ons. Wij passen het wegslopen van de bestaande rib en het verwijderen van de oorspronkelijke wapening alleen in uiterste nood toe en dan slechts op elementn...

Kan ik ook alleen betonreparatie krijgen aan mijn vloer zonder kathodische bescherming?
Ja, maar wij voeren dit alleen uit bij vloeren zonder chlorideschade. In Kwaaitaal-vloerelementen wordt echter doorgaans chlorideschade aangetroffen. Aangezien betonrepar...

Zijn de vloeren doorgaans niet veel te slecht voor betonreparatie in combinatie met kathodische bescherming?
Nee. Sommige elementen zijn inderdaad te slecht voor herstel maar dit geldt doorgaans niet voor de gehele vloer. In onze offertes gaan wij uit van het plaatsen van onders...

Zijn er testrapporten beschikbaar met betrekking tot uw systeem van kathodische bescherming?
Ja. Dit systeem is uitgebreid getest bij TNO Bouw en vele internationale laboratoria. Er zijn diverse Engelstalige onderzoeksrapporten beschikbaar. Deze kunnen wij u op v...

In uw systeem wordt contact tussen zink en wapeningsstaal met nagels gemaakt. Wat gebeurt er als er misgeschoten wordt?
Na applicatie van de zinkanode worden, zoals hiervoor gesteld, op de wapening kleine gaatjes geboord (met een doorsnede van 4 of 5 mm). In deze gaatjes worden met behulp ...

Hoe werkt galvanische kathodische bescherming, wat is de functie van de ingeschoten nagels en treedt de bescherming uitsluitend op rondom deze nagels?
De gelijmde zinkanode functioneert als een zelfopofferende galvanische anode in een kathodisch beschermings-systeem, waarin de benodigde beschermstroom wordt geleverd doo...

Zijn er testrapporten beschikbaar van uw ondersteuningsconstructies?
Ja. Deze TNO-rapporten getiteld 'Doorbuiging van stalen vakliggers', kunnen wij u op verzoek toezenden. ...

Kan ik ook overal constructieve ondersteuningsconstructies krijgen?
Ja, zij het dat soms het plaatsen van staalconstructies onder de vloer ernstig bemoeilijkt kan worden door leidingen. Hier zal het toepassen van een staalconstructie dus ...

Moeten vloerelementen met een ondersteuningsconstructie ook worden gerepareerd en kathodisch worden beschermd?
Nee. Weliswaar wordt de corrosie van de staalwapening in de ribben van de ondersteunde vloerelementen niet gestopt, doch dit zal niet van invloed zijn op de functionalite...

Moet bij de plaatsing van ondersteuningsconstructies rekening worden gehouden met bijzondere belastingen, zoals een piano of boekenkasten?
Nee. Dit soort zaken zijn in de bouwvoorschriften verdisconteerd. Wel wordt in de controleberekeningen voor uw vloer rekening gehouden met de aanwezigheid en locatie van ...

Welke krachten worden door de ondersteuningsconstructie in een vloerelement ge´ntroduceerd?
Door het aanspannen van de ondersteuningsconstructie worden krachten ge´ntroduceerd ter plaatse van de oplegpunten in de spiegel (opwaarts) en de oplegpunten op de funder...

Op welke wijze functioneren de ondersteuningsconstructies?
De gemonteerde ondersteuningsconstructies nemen de volledige belasting van de betreffende vloerelementen op. Het oorspronkelijke constructieve draagsysteem van de vloer, ...

U stelt voor een deel van de vloerelementen constructieve ondersteuning met verzinkt stalen constructies voor. Voor andere elementen stelt u betonreparatie in combinatie met kathodische bescherming voor. Wat zijn de criteria waarop u kiest voor de ene of
Bij het uitvoeren van vloerherstel maken wij per element de volgende selectie inzake de wijze van aanpak:
- Het aanbrengen van verzinkt stalen ondersteuningsconstr...


Hoeveel risico loop ik op meerwerk? Staat mij dadelijk een verrassing te wachten bij de factuur?
U loopt hierop geen risico. De factuur zal de bedragen vermelden zoals die genoemd zijn in onze offerte. Het betreft hier tenslotte een vaste aanneemsom, zonder verrekeni...

De termijn van onze offerte verloopt. Wat nu?
Wij noemen een termijn in al onze offertes aangezien prijswijzigingen en dergelijke door ons niet op lange termijn voorzien kunnen worden. Soms zijn er prijswijzigingen t...

Is uw vraag hier niet mee beantwoord?

Zoek naar een ander item

 - Vraag vrijblijvend naar informatie!
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2018 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy