Betonschade

betonschade kan onder andere ontstaan door roestende wapening, chemische-, fysische en mechanische aantasting van het beton en door vorst. Deze schadeprocessen treden pas op als stoffen zoals water, kooldioxide, zuurstof en zouten, het beton binnendringen. De snelheid waarmee ze binnendringen bepaalt de ontwikkeling van de schade en de levensduur van het beton. Klimatologische omstandigheden, in combinatie met de eigenschappen van het beton, kunnen bepalend zijn voor de kans op schade en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen.
Oorzaken zouden kunnen zijn:
- Roestende wapening
- Chemische aantasting
- Fysische en mechanische aantasting
- Vorst
- Vaststelling en onderzoek

Bovengenoemde schade-kenmerken van betonschade kan tijdens periodieke inspecties door professioneel technisch beheer worden onderkend. In enkele voorkomende gevallen van betonschade is het nodig dat de technisch beheerder een gespecialiseerd onderzoeksbureau een gerichte inspectie laat uitvoeren op betontechnologisch gebied. Op grond van onderzoeksbevindingen wordt de gebouweigenaar doeltreffend geadviseerd tot het nemen van herstelmaatregelen tegen de betonschade.

Herstel van betonschade
De juiste herstelmethode voor betonschade hangt af van de geconstateerde soort betonschade, de aard en de omvang ervan en de noodzakelijke instandhoudingstermijn. Van cruciaal belang zijn de te volgen werkmethoden en de toe te passen materiaalsystemen. Het gevaar van ondeskundige en onjuiste materiaalapplicaties is echter reëel aanwezig.

Beoordeling, toezicht en begeleiding
De benodigde deskundigheid op het gebied van herstelaanpak en materiaalverwerking en het feit dat met betonschadeherstel mogelijk aanzienlijke budgetten moeten worden aangesproken, vergen een juiste kennis van beoordeling, met toezicht op de uitvoering en begeleiding van de werkzaamheden als noodzaak. Samen met het voorkomen van betonschade door het plegen van juist onderhoud vormen begeleiding en toezicht bij eventuele herstelwerkzaamheden het domein van professioneel technisch beheer.

Terug naar Betonreparatie
Uw voordelen
Eén aanspreekpunt voor advies, herstel en monitoring
Betonproblemen worden controleerbaar
Garantieverzekering op uw betonherstel
Vrijblijvend meer informatie over Betonschade!
Het aanvragen van informatie omtrent Betonschade is geheel vrijblijvend. U kunt ook een gratis intake-gesprek aanvragen.