Install and forget – Kathodische bescherming met galvanische anodes

ECO REMAIN is gespecialiseerd in het aanbrengen van kathodische bescherming. Het afgelopen jaar is in Nederland veel van de systemen uitgevoerd met galvanische anodes. Bij deze anodes is het anodemateriaal meestal zink en offert het zink zich op om het staal in het beton te beschermen: de wapeningscorrosie stopt en er ontstaat geen betonschade meer.

Omdat het systeem altijd ‘aan’ staat, de natuurkundige principes werken altijd, kan na de installatie het systeem rustig ‘vergeten’ worden. Er is hierdoor geen belasting voor de beheerder voor speciale aandacht in de vorm van periodieke controles.

Nu er steeds meer consoles, voorgespannen balken en lokale betonreparaties worden voorzien van galvanische anodes, is het tijd voor een update. Onderstaand een korte opsomming van punten die in positieve zin hebben bijgedragen om diverse malen voor deze vorm van bescherming te kiezen.Bij kleine kunstwerken zijn vaak de landhoofden, oplegbalken, kolommen en wanden ter plaatse van lekkende voegen met chloride belast. Dit resulteert in betonschade door corrosie. Soms zijn de betondelen voorgespannen, soms slecht bereikbaar voor inspectie, soms vandalisme gevoelig, allemaal factoren die de keuze logischerwijs op de toepassing van galvanische anodes laten uitkomen. Voor kleinschalige installaties komt hierbij dan ook nog een economisch voordeel.

Bijconsoles betreft het ook op zich kleine betondelen die beschermd dienen te worden. Vaak door problemen met chloride, denk aan kustgebieden en lekkende slabbevoegen etc., ontstaat er een ernstige vorm van betonschade. Aangezien het constructief dragende elementen betreft die niet eenvoudig vervangen kunnen worden, is in stand houden vaak de enige optie. Galvanische anodes zijn dan meestal effectief en efficiënt. Door het plaatsen van enkele (4-6) anodes per console is de duurzaamheid weer gegarandeerd, ontstaat er geen nieuwe schade en blijft de esthetische kwaliteit behouden.Foto’s – Het beschermen van consoles nabij de kust in Zandvoort

Waarom galvanische anodes:
• Kleinschalig toegepast al aantrekkelijk in kosten
• Geen moeizaam vervolgtraject met ingewikkelde controles
• Eenvoudige dus snelle installatie
• Esthetisch af te werken naar iedere wens
• Weinig overlast
• Vandaalbestendig
• Altijd werkend

Terug naar Kathodische-Bescherming
Uw voordelen
Eén aanspreekpunt voor advies, herstel en monitoring
Betonproblemen worden controleerbaar
Garantieverzekering op uw betonherstel
Vrijblijvend meer informatie over Kathodische bescherming met galvanische anodes!
Het aanvragen van informatie omtrent Kathodische bescherming met galvanische anodes is geheel vrijblijvend. U kunt ook een gratis intake-gesprek aanvragen.
Vragen of opmerkingen over deze website? mail naar: info@eco-remain.nl
© Copyright 2002 / 2021 ECO REMAIN Kathodische Bescherming B.V. | Privacy Policy